BAO BÌ & ĐÓNG GÓI

Bao giấy Kraft
dùng để xuất khẩu
Bao dệt PP
25kg
Bao jumbo các loại từ
500kg cho đến 1.350kg