BỘT HẠT TO

Hạng mục HM-45R
Hình dáng Bột trắng
Độ hạt trung bình D50 ≤ 6,5 µm
Top cut D97 30 ± 1 µm
ĐẶC TÍNH
VẬT LÝ
Độ trắng ≥ 97%
Độ ẩm ≤ 0,2%
Độ hấp thụ dầu ≥ 25g/100g CaCO3
Hàm lượng mất khi nung ≤ 43,08%
Tỉ trọng khối 2,7g/cm3
Độ pH 8-10 pH
THÀNH PHẦN
HÓA HỌC
Hàm lượng CaCO3 ≥ 98%
Hàm lượng MgCO3 ≤ 0,16%
Hàm lượng Fe2O3 ≤ 0,01%
Hàm lượng Al2O3 ≤ 0,04%
Hàm lượng SiO2 ≤ 0,12%
Hàm lượng Na2O ≤ 0,02%

Bảng chỉ tiêu trên đây chỉ lấy các thông số bình quân mang tính tham khảo

BỘT HẠT TO

Bảng chỉ tiêu trên đây chỉ lấy các thông số bình quân mang tính tham khảo

Công ty chúng tôi có thể sản xuất và cung cấp theo mẫu hoặc quy cách thông số do bên khách hàng cung cấp vì sự nhu cầu đặc thù khác biệt của ngành nghề và sản phẩm.