Dạng hạt cát

Bảng chỉ tiêu trên đây chỉ lấy các thông số bình quân mang tính tham khảo

Công ty chúng tôi có thể sản xuất và cung cấp theo mẫu hoặc quy cách thông số do bên khách hàng cung cấp vì sự nhu cầu đặc thù khác biệt của ngành nghề và sản phẩm.