Chuyến đi thăm khách hàng bên Taiwan ngày 05/06/2018

Một chuyến đi học tập được rất nhiều công nghệ tân tiến và yêu cầu chất lượng . Hy vọng Hiệp Mậu sẽ có những đột phá mới sau chuyến đi .