“Hoạt động nhân ái kết duyên “ ngày 26/9/2020

Cảm ơn tất cả các thiện duyên xây dựng đại đức này 🙏Dùng sự yêu thương không giản đơn , làm chuyện đơn giản như thế ❤️. ( Mổ mắt cho bà con nghèo ở tỉnh An Giang , Đồng Nai)