Hoạt động từ thiện mổ mắt cườm cho ông cụ bà cụ miền sâu miền xa ngày 21/12/2019