Tiệc tất niên và tri ân cán bộ công nhân viên công ty ngày 27/1/2019 .